آموزش و پرورش و توسعه
 
کتاب آموزش وپرورش تطبیقی تالیف دکتر بهرام محسن پور که توسط انتشارات سمت منتشر گردید کتاب مناسبی در راستای شناخت اصول مبانی و روش های مورد استفاده در مطالعات تطبیقی می باشد . این کتاب درشش فصل که شامل فصل اول : کلیات ، فصل دوم : تاریخ تحول آموزش وپرورش تطبیقی ، فصل سوم : روش های تحقیق در آموزش وپرورش تطبیقی ، فصل چهارم : رویکرد های آموزش وپرورش تطبیقی ، فصل پنجم : اصول ومعیار های استفاده از تجارب آموزشی سایر جوامع ، فصل ششم :جایگاه آموزش وپرورش تطبیقی ودر 98 صفحه تالیف شده است

 

  نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 16:13  توسط هادی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM